Nasze Przedszkole

Jesteśmy pierwszym niepublicznym przedszkolem w Oleśnicy.

Nasza placówka znajduje się przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Oleśnicy przy ul. Północnej 16.

Budynek otoczony jest sadem owocowym, wyposażonym w nowoczesne, drewniane urządzenia do zabaw dla dzieci.

Posiadamy nowoczesną pracownię komputerową z Internetem.

01 września 2013 r. uruchomiliśmy drugą placówkę "Przedszkole Językowe Anioła Stróża" przy ulicy Paderewskiego w Oleśnicy.

Przedszkole czynne jest w godz. 6:30 - 17:00. Pracujemy przez 12 miesięcy w roku.

Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola do godz. 9:00.

GŁÓWNA KONCEPCJA PRACY
  • wychowanie do wartości chrześcijańskich,
  • wychowanie w duchu chrześcijańskiego personalizmu,
  • szacunek dla godnoci dziecka, dbałość o jego dobro, respektowanie jego tożsamości, wychowanie do odpowiedzialności,
  • indywidualizacja procesu wychowania, która bierze swój początek w zespole dzieci jako wspólnoty wychowującej,
  • bezpieczeństwo,
  • wsparcie rodziców w wychowaniu,
  • współpraca z rodzinš i środowiskiem,
  • wspomaganie rozwoju dziecka, na wszystkich płaszczyznach umysłowej, fizycznej i duchowej,
  • obserwacja i diagnoza, rozpoznawanie potrzeb i możliwości dzieci

Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią.