Kadra
Dyrektor - mgr inż. Marian Jankiewicz
Zastępca dyrektora - mgr Izabela Jankiewicz
Zastępca dyrektora - mgr Paulina Subdaszewska-Skorupa
mgr Monika Szafran
mgr Ewa Erhardt
mgr Barbara Stencel
mgr Kamila Pawlik
mgr Monika Wyszyńska
mgr Agnieszka Gąsior
mgr Małgorzata Kulik
mgr Elżbieta Ptak
mgr Agnieszka Wilk
Jose Luis Estrada Perez
Dorota Kamaszyło
Barbara Świerszczyńska
Barbara Liśkiewicz
Kornelia Łacina
Roksana Drabent
Aleksandra Sapa-Grynia