Opłaty

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

              

Miesięczna opłata za nasze przedszkole składa się z dwóch składników:

 1. Opłaty stałej w wysokości:
  • przedszkole "Anioła Stróża" (ul. Paderewskiego) - 170 zł
  • przedszkole "Michała Archanioła" (ul. Północna) - 130 zł

  W ramach opłaty stałej oferujemy dzieciom zajęcia dodatkowe -
  • religia - 2 razy w tygodniu
  • zajęcia z komputerem - 1 raz w tygodniu
  • język angielski - 5 razy w tygodniu

  Promocja dla rodzeństwa:
  pierwsze dziecko 100%, drugie dziecko 50%, trzecie dziecko gratis.


 2. Dziennej stawki żywieniowej - 8,50 zł/dzień

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać
do 15-go dnia każdego miesiąca
na konto nr
11 1020 5297 0000 1902 0073 7403
lub u pani Doroty Kamaszyło

W razie nieobecności dziecka w przedszkolu stawka żywieniowa jest odliczana w następnym miesiącu.