Opaty

OPŁATY ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU

              

Miesięczna opłata za nasze przedszkole składa się z dwóch składników:

 1. Opłaty stałej w wysokości:
  • przedszkole "Anioła Stróża" (ul. Paderewskiego) - 350 zł
  • przedszkole "Michała Archanioła" (ul. Północna) - 350 zł

  W ramach opłaty stałej oferujemy dzieciom:
  1. zajęcia dodatkowe:
   • język angielski - 2 razy w tygodniu
   • język hiszpański - 3 razy w tygodniu
   • logopedię
   • gimnastykę korekcyjną
   • tańce
   • rytmikę
   • religię
   • eksperymenty
   • kuchcikowo - zajęcia kulinarne
  2. opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, w tym:
   • pedagoga
   • psychologa
   • logopedy
  3. spotkania z ciekawymi ludźmi m.in: artystami (muzycy, aktorzy), przyrodnikami

  Promocja dla rodzeństwa:
  pierwsze dziecko 100%, drugie dziecko 50%, trzecie dziecko gratis.


 2. Dziennej stawki żywieniowej - 12 zł/dzień

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu należy uiszczać
do 10-go dnia każdego miesiąca
na konto nr
11 1020 5297 0000 1902 0073 7403

W razie nieobecności dziecka w przedszkolu stawka żywieniowa jest odliczana w następnym miesiącu.